George Orwell og Store Broder

"George Orwell og Store Broder" er skrevet som min 1.g-danskopgave i maj 1998. Opgaven handler om Orwells berømte roman "1984". Der er afsnit om George Orwell, bogen "1984", om Orwells syn på den totalitære stat og om Orwells socialisme. Endelig er der naturligvis et afsnit med konklusion og fortolkning.

Læs opgaven

Dansklærerens bedømmelse

Klart fokus
Min eneste indvending ang. indholdet i din opgave har med dette første punkt at gøre: Kapitlet om George Orwell kunne med held have været forkortet, første halvdel er ikke relevant for resten af opgaven, det er derimod det meste af anden halvdel.

Sammenhæng og struktur
Du arbejder dig sikkert frem til det, der vel er din hovedinteresser: Orwells socialisme. Placeringen lige før konklusionen gør, at man må antage, læsningen af romanen skal bruges til at belyse dette spørgsmål.

Emnebehandling
Personligt synes jeg dog, at kapitlerne "1984" og "Orwell og den totalitære stat" er lang mere interessante, i hvert fald set ud fra en danskfaglig synsvinkel. De er fremragende. Du får - i koncentreret form - sagt uhyre meget væsentligt om romanen på de få sider.

Synspunkter og dokumentation
Der er overalt en overbevisende dokumentation for de forskellige påstande.

Et enkelt sted kan man muligvis nok foreslå en anden læsning (Til min store ærgrelse kan jeg ikke finde min egen udgave af "1984", jeg har nok lånt den til en af mine sønner; jeg ville gerne have kigget nærmere på stedet). Det drejer sig om det sted, du på s. 7 (her) drøfter med Per Stig Møller. I er begge gået ud fra, at "ville have afløst" er irrealis - hvis det siger dig noget som grammatisk term. Altså at det betyder, at nysprog, som du siger "aldrig blev gennemført". Men det kan rent grammatisk lige så godt være futurum præteriti (dvs. fortids fremtid), hvor have afløst er perfektum infinitiv (perfektum bruges jo normalt om den afsluttede handling). Det vil sige, at på det tidspunkt, ca. år 2050, ville gennemførelsen af nysprogs afløsning af gammelsprog være afsluttet (Jeg ved ikke, om du kan så meget tysk, at du kan fornemme, det drejer sig om forskellen på abgelöst hätte og abgelöst haben würde).

Sekundærlitteratur
Udnytter du ubesværet.

Fremstilling
Opgaven er meget velformuleret. En detalje: en roman kan ikke være genstand for en tekst, men fx for en undersøgelse.

Formelt
Er alt i skønneste orden.

Samlet bedømmelse: 11

Læs opgaven

Tilbage til toppen

 

Min hjemmeside | Andet jeg har skrevet | Skriv til mig

Opdateret sidst 21. oktober 1999
Denne sides adresse (URL): http://delaine.dk/orwell2.htm
Copyright © 1998 by Thomas de Laine, all rights reserved.