Thomas de Laine

Min uddannelse

Under denne overskrift fortæller jeg om indholdet i min uddannelse. Det er tænkt som en uddybning af mit cv, da det kan være lidt svært at gennemskue, hvad en RUC-uddannelse egentlig dækker.

Den korte version

Jeg har læst Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse, bacheloruddannelsen i Offentlig administration og kandidatuddannelsen i Forvaltning på Roskilde Universitet (RUC). Det gør mig til såkaldt cand.scient.adm. Undervejs har jeg læst et år på Datalogi, også på RUC.

Jeg ved mest om offentlig økonomi og de nyere måder, den offentlige og private sektor mødes på. Jeg har bl.a. skrevet projekter om udlicitering og frit valg og fulgt kurser om markedsmekanismer i den offentlige sektor. Mit speciale omhandlede partnerskaber kontra traditionel udlicitering i busdrift.

Den lange version

Efter den sidste studenterfest meldte spørgsmålet sig: Hvad skal du nu lave resten af livet, Thomas!? I modsætning til mange andre valgte jeg i første omgang ikke at tage at sabbatår - jeg ville gerne hurtigt igang, for jeg havde faktisk lyst til at studere. Jeg søgte derfor optagelse på Roskilde Universitetscenter (RUC, der senere skrottede "center" i sit navn, men valgte at bevare forkortelsen).

RUC er specielt kendt for sit problemorienterede projektarbejde. Det består i, at en gruppe studerende i løbet af et semester studerer et emne nærmere med henblik på at give en besvarelse af en problemformulering. En problemformulering er et spørgsmål til et vidensproblem, f.eks. "Er der i forbindelse med udlicitering en konflikt mellem økonomisk gevinst og konsekvenserne for arbejdsvilkår og kvalitet?". Dette munder ud i en rapport på typisk 40-120 sider, alt efter hvor i uddannelsen den skrives, og hvor stor gruppen er. Uddannelsen kan i høj grad farves gennem valget af projektemner.

Formelt set er jeg cand.scient.adm. Min uddannelse er samfundsvidenskabelig, men jeg har også været inde på et lille sidespor undervejs, idet jeg har læst Datalogi på RUC i et års tid. Det var interessant nok, men jeg fandt altså samfundsvidenskaben endnu mere spændende.

Her vil jeg beskrive min vej gennem universitetsverdenen. Beskrivelsen skulle gerne give indblik i, hvad jeg ved noget om i kraft af min uddannelse.

Den samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter
1.-4. semester, 2000-02

Sam-bas er en basisuddannelse. Den giver altså en bred viden inden for det samfundsvidenskabelige område, og omfatter fagområderne politologi, økonomi, sociologi og det tværgående planlægning, rum og ressourcer. Endvidere indebærer Sam-bas metode, statistik og videnskabsteori, der jo også er en del af det fælles gods.

Mine projekter på Sam-bas:

Mine kurser på Sam-bas:

Offentlig administration, Roskilde Universitetscenter
5.-6. semester, 2002-03

Offentlig administration er et overbygningsfag, der beskæftiger sig med forvaltningen og den offentlige sektor i det hele taget, hovedsageligt ud fra en økonomisk og politologisk vinkel, hvorfor man bl.a. har fag som offentlig organisation og styring, offentlig økonomi og offentlig ret.

Mine projekter på Offentlig administration:

Mine kurser på Offentlig administration:

Datalogi, Roskilde Universitetscenter
7.-8. semester, 2003-04

Da jeg læste på Sam-bas, havde jeg planer om at tage Datalogi som det ene overbygningsfag. Derfor sørgede jeg allerede dengang for at tage nogle datalogi-kurser på Den naturvidenskabelige Basisuddannelse. Efter det første år på overbygningen begyndte jeg så på Datalogi. På det tidspunkt havde jeg dog efterhånden fået en fornemmelse af, at jeg nok faktisk hellere ville tage "den lange forvaltning", men da der kun er én gratis vej gennem systemet, må man jo tage det hele med i første runde. Jeg gennemførte ét år på Datalogi, og fortsatte derefter på Forvaltning.

Hvis jeg skal opsummere, hvad jeg kan tage med mig fra Datalogi, der kan bruges i generelle sammenhænge, så drejer det sig nok primært om den større stringens og præcision, man anvender inden for faget, lidt projektledelse og ikke mindst en genopfriskning af noget matematik, jeg nær havde glemt.

Mine projekter på Datalogi:

Mine kurser på Datalogi og Nat-bas:

Forvaltning, Roskilde Universitetscenter
7.-10. semester, 2004-2010

Efter et sjovt år på Datalogi valgte jeg at foretage internt studieskift og tage Forvaltning i forlængelse af Offentlig administration, således at 7.-8. semester skulle gennemføres igen, og at mine studieaktiviteter på Datalogi ikke ville komme til at figurere på mit endelige eksamensbevis.

Overbygningsfaget Forvaltning er en slags fortsættelse af Offentlig administration. Forvaltning kan dog også tages i forlængelse et andet RUC-fag, nemlig Socialvidenskab, der har hovedvægt på andre fagområder end Offentlig administration. Forvaltning er altså lidt bredere, idet sociologi er mere inddraget.

Mine projekter på Forvaltning:

På modul K1 skrev jeg ikke projekt, da jeg i stedet fik meritoverført kurser på Københavns Universitet.

Mine kurser på Forvaltning:

Meritoverførte kurser fra Københavns Universitet:

Til toppen af siden

Opdateret sidst 30. september 2010